Recruitment


︎ ONLINE REGISTRATION

Click the link above and create the account in Akademus system. If you have more questions please contact: Katarzyna Zielińska or Joanna Kubicz
Important dates:


August 26
–September 8


ONLINE REGISTRATION
September 20


ONLINE PORTFOLIO REVIEW

︎ DETAILED INFORMATION
September 21, 22


ONLINE INTERVIEW AND THEORETICAL EXAM

Key milestones:


– Studies may be started by a person who has already completed a bachelor’s, master’s, or engineering degree from the same or a related field.
– Certificate of B2 / C1 language proficiency.
– Admission limit is – 15 persons
– The entrance examination includes – review and evaluation of works
– Candidates present on-line their work that they have completed during their studies or professional work or other design and artistic activities.
– Works should be submitted according to the instructions on the website
(available after May 19, 2021).
– Interview – checks the candidate’s knowledge of previously studied issues.
︎ READING LIST FOR CANDIDATES
︎ EXAMPLE ISSUES

︎BACK


Mark


inWAW   INSTAGRAM   FACEBOOK   E-MAIL
ACADEMY OF FINE ARTS IN CRACOW ACCADEMIA DI BELLA ARTI DI BRERA MILANO • DOWNLOAD • FAQ
Projekt "DAT – realizacja międzynarodowego programu kształcenia na wspólnych studiach II stopnia Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Akademii di Brera, prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu" (umowa dofinansowania nr PPI/KAT/2020/1/00003) realizowany jest w ramach programu KATAMARAN – REALIZACJA WSPÓLNYCH STUDIÓW II STOPNIA, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów, realizowany w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.