Programme– Interior design master’s degree studies
– Master studies on 2 European Universities (Milan and Krakow)
– Master’s degree – common diploma of 2 Art Academies
– Implementation of the thesis at the selected University
– 4 semesters
– Language of instruction: english
– Study programme based on two modules: practical and theoretical
– Practical courses: practice laboratories, design workshops, digital design technology, digital prototyping, interactive design, cooperation with manufacturers, practice software for design theoretical courses, software courses, review tests with international certificates.︎BACK
inWAW   INSTAGRAM   FACEBOOK   E-MAIL
ACADEMY OF FINE ARTS IN CRACOW ACCADEMIA DI BELLA ARTI DI BRERA MILANO • DOWNLOAD • FAQ
Projekt "DAT – realizacja międzynarodowego programu kształcenia na wspólnych studiach II stopnia Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Akademii di Brera, prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu" (umowa dofinansowania nr PPI/KAT/2020/1/00003) realizowany jest w ramach programu KATAMARAN – REALIZACJA WSPÓLNYCH STUDIÓW II STOPNIA, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów, realizowany w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.